Bijziendheid bij kinderen corrigeren!

Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is de meest voorkomende oogafwijking ter wereld. Met myopie kan iemand dichtbij wel scherp zien, maar veraf niet. Steeds meer kinderen worden al op jonge leeftijd bijziend. Hoe hoger de minsterkte, hoe dikker de brillenglazen. Vervelend, maar niet het grootste probleem. Het gevaar zit hem in de verhoogde kans op oogaandoeningen op latere leeftijd. En die kans wordt groter naarmate de minsterkte toeneemt. Er zijn mogelijkheden om een toename van minsterkte tegen te gaan.

Lees verder

Maak een afspraak met ons als u meer wilt weten hoe we bijziendheid kunnen corrigeren van uw kind(eren).